Project Description

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την υποχρέωση των επαγγελματιών χρηστών των οποίων λήγει η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων να προβούν εκ νέου σε εξετάσεις για την ανανέωση του.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 8197/90920/2013 (ΦΕΚ Β΄1883) Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ισχύς του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε θέματα του Παραρτήματος Β’ του ν. 4036/2012 (Α’8) είναι πέντε (5) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία επιτυχούς χορήγησής του. Επιπροσθέτως η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου αναφέρει ότι το αργότερο έξι (6) μήνες πριν την λήξη της ισχύος του ο ενδιαφερόμενος δύναται να εξετασθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 12 προκειμένου να ανανεώσει την ισχύ του για επιπλέον 5 έτη.

(Κατεβάστε την σχετική ανακοίνωση: 2139/55846/19.02.2020 )

Με βάση τα ανωτέρω το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση, διενεργεί εξετάσεις για την ανανέωση του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε αίθουσα κατάλληλα διαμορφωμένη ώστε να τηρούνται τα μέτρα προστασίας του ΕΟΔΥ.

Μπορείτε να συμμετέχετε σε εξετάσεις το αργότερο έξι μήνες πριν τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού σας. Η ανανέωση συνεχίζεται από την ημερομηνία λήξης του και ισχύει για επιπλέον 5 έτη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α.Ε.Ε.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3, Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ

Τηλ: +30 2831042428
Fax: +30 28310 54995
E-mail: ekka@ecte.gr
Web: www.ecte-edu.gr

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

    Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στο EKKA ΔΕΝ δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

    Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών». Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, και την ισχύουσα Εθνική Νομοθεσία. Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από το ΚΔΒΜ με την επωνυμία Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση Α.Ε.Ε.