Οι πρώτοι πιστοποιημένοι αγρότες για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην Κρήτη είναι γεγονός: Είναι αγρότες του δήμου Μυοποτάμου και πιστοποιήθηκαν από το «Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση- ΕΚΚΑ Α.Ε.E.» στο Ρέθυμνο  

Το «Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση- ΕΚΚΑ Α.Ε.E.» είναι ο πρώτος φορέας κατάρτισης στην Κρήτη, εγκεκριμένος από το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τις εξετάσεις αγροτών στην πιστοποίηση για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Οι 25 πρώτοι υποψήφιοι, αφού πρώτα συμμετείχαν σε οργανωμένα προγράμματα  κατάρτισης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης, διάρκειας 12 ωρών, σημείωσαν 100% επιτυχία στις εξετάσεις της Παρασκευής 12/6/2015. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης υλοποιήθηκε στο Ρουμελή Μυοποτάμου και αφορούσε αγρότες κατοίκους του Μυλοποτάμου από τον επιστημονικό συνεργάτη του φορέα κ. Γεωργουλάκη Γεώργιο- γεωπόνο με πολυετή εμπειρία στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Παράλληλα οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στην χρήση υπολογιστών για «εξομοίωση στις συνθήκες των εξετάσεων» -ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός- στις εγκαταστάσεις του «Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατάρτισης για την Απασχόληση- ΕΚΚΑ Α.Ε.E.» στο Ρέθυμνο, από το τεχνικό προσωπικό του ΚΕΚ με την επίβλεψη  του επιστημονικού υπεύθυνου του τμήματος κυρίου Γεωργουλάκη.

Παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση και άλλων αγροτών από διάφορες περιοχές του Ρέθυμνου στις εγκαταστάσεις του φορέα από την τετραμελή επιστημονική ομάδα Γεωπόνων, με επικεφαλή τον κο Βαγγέλη Ροδινό και τους κα Παπαδάκη Αργυρώ με εξειδίκευση στην ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών, τον κο Τσιριντάνη Ζαχαρία ειδικό στην βιολογική γεωργία και τον κο Νταγκουνάκη Γεώργιο ειδικό στην γεωργική εδαφολογία και μηχανολογία. Οι εξετάσεις του δεύτερου τμήματος πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 15/6 με 100% επιτυχία των συμμετεχόντων.

Οι εξετάσεις έγιναν αυτόματα μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών στις εγκαταστάσεις του «Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατάρτισης για την Απασχόληση- ΕΚΚΑ Α.Ε.E.» στο Ρέθυμνο και τα θέματα λήφθηκαν ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η όλη διαδικασία διήρκησε περίπου 1 ώρα για το κάθε τμήμα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων εκδίδεται και το Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση, παρείχε σε όλους τους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πρακτική εκπαίδευση σχετιζόμενη άμεσα με το αντικείμενο της κατάρτισης. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 13/6 έλαβε χώρα: Επίδειξη μέσων ατομικής προστασίας, ενημέρωση για συμπτώματα δηλητηρίασης από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση έκτατης ανάγκης από τον ιατρό κο Αρχοντάκη Ζαχαρία. Επιπλέον, έγινε επίδειξη για τον έλεγχο και την προετοιμασία του γεωργικού ελκυστήρα και του ψεκαστικού συγκροτήματος, καθώς και για την προετοιμασία και τον τρόπο εφαρμογής του ψεκαστικού υγρού, με συντονιστές τους επιστημονικούς συνεργάτες: κα Παπαδάκη Αργυρώ- κο Ροδινό Ευάγγελο- κο Τσιριντάνη Ζαχαρία και τον κο Νταγκουνάκη Γεώργιο.

Σημειώνεται ότι από τις 26 Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4036/ 2012 (παρ. 4 του άρθρου 33 – και Κοινοτική Οδηγία 2009/128/ΕΚ), η πώληση γεωργικών φαρμάκων θα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων. Μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση θα επιτρέπεται μόνον εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.